November 25, 2019

Pepe Dapena - José Dapena Méndez

Responsable del programa de Prevenció i mediació comunitària.

Coordinador de programes del Servei de Mediació i Assessorament Tècnic.

Coordinador del Programa de suport a la prevenció de la delinqüència juvenil i a la mediació comunitària.

...

March 14, 2019

 Programa sencer https://ja.cat/penal

ESPECIALITAT DE JUSTICIA RESTAURATIVA, MEDIACIÓ A L’ÀMBIT PENAL PENITENCIARI I POLICIAL  (60 hores, amb pràctiques integrades de 32 h.)

MÒDUL I: La Justícia Restaurativa, la mediació a l’àmbit penal. Marc jurídic Estatal i Europ...

Please reload

Entradas destacadas

FORMACIÓ LOGOS MEDIA actualitat

May 23, 2020

1/2
Please reload

Entradas recientes
Please reload

Archivo