obras
obras
press to zoom
 
 
Negociació

L

Facilitació

 
Arbitratge

L

Intermediació

L

Pràctiques restauratives: els cercles de diàleg

L

Logos Media Muntaner 40 - 42-5º-1ª 08011 Barcelona, Spain  Email: info@logosmedia.es  Móbil: 633693350 - 629 846946 - 610255157