Quiénes somos

Colaboradores 

Anna Vall Rius

Directora

Sofia Torras-Puigdomènech

Noves tecnologies

Núria Villanueva Rey

Responsable de Formació i Pràctiques

Antoni Vidal Texidor

Director adjunt

Marcel Vidal Cànoves

Director d'Innovació i recerca

Please reload

Carlos Villagrasa

Jean Schmitz

Emanuela Carmenati

Manel Canyameres

Margarita García Tomé

Rafa Llinás

Cristina Martí

Ester Martí Cabestany

Elena Martín García

Elia Pons

Joan Sendra Montes

Javier Valero

Beatriu Romero

Paola Vitali

Please reload

Logos Media Muntaner 40 - 42-5º-1ª 08011 Barcelona, Spain  Email: info@logosmedia.es  Móbil: 633693350 - 629 846946 - 610255157