Especialitat de mediació a l’àmbit escolar BCN 29 abril fins 26 de juny de 2019

March 14, 2019

Programa sencer https://ja.cat/escolar

 

ESPECIALITAT DE MEDIACIÓ A L’ÀMBIT ESCOLAR 

(60 hores, amb pràctiques integrades de 32 h.)

MÒDUL I: Els conflictes a l’àmbit escolar, tipologia de conflictes més usuals.  Abordatge de les problemàtiques de conducte a les aules. El marc de convivència a les escoles. Escoles i Famílies.  Evolució i maduresa dels alumnes en les diferents etapes vitals. La mediació a la Universitat  Núria Villanueva

Taller a càrrec de Núria Villanueva (8 hores) 31 de maig 1 de juny de 2019

MÒDUL II L’assetjament escolar (bullying)  l’assetjament a les xarxes socials. Mecanismes per a la detecció, prevenció i tractament inicial del bullying.  Com gestionar l’assetjament. La comunicació no violenta de Rosenberg. La generació d’empatia i comprensió mútua. La prevenció  del bullying a través de la construcció de vincles  interpersonals. Carme Boqué

Taller a càrrec de Carme Boquè (8 hores) 3 i 4 de maig de 2019

MÓDULO III: El mètode PICAS i el Mètode  KIVA de la Universidad Turku de Finlàndia. Elements del mètode KIVA. El bullying verbal, el bullying indirecte, la agressió.  La implicació del grup. La utilització d'idicadors. Les pràctiques restauratives i el bullying. Pràctiques restauratives i elaboració de un pla de convivència. Les connotacions penals de les conductes generadores d'assetjament . Blanca Barredo

Taller a càrrec de Blanca Barredo (8 hores) 14 i 15 de juny 2019

MÒDUL IV: Com organitzar i posar en pràctica programes de mediació a les escoles. La mediació entre iguals. La mediació en les diferents etapes educatives. Tècniques. Participació de professors, d’alumnes i de pares en la  organització dels Programes.  Carme Boquè

Taller a càrrec de Carme Boquè ( 8 hores) 10 i 11 de maig de 2019

Programa sencer https://ja.cat/escolar

 

Email: info@logosmedia.es  Móbil: 633693350 - 629 846946 - 610255157

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Entradas destacadas

Ayuda profesional gratuita

March 26, 2020

1/3
Please reload

Entradas recientes