Especialitat de mediació a l’àmbit escolar BCN 29 abril fins 26 de juny de 2019


Programa sencer https://ja.cat/escolar

ESPECIALITAT DE MEDIACIÓ A L’ÀMBIT ESCOLAR

(60 hores, amb pràctiques integrades de 32 h.)

MÒDUL I: Els conflictes a l’àmbit escolar, tipologia de conflictes més usuals. Abordatge de les problemàtiques de conducte a les aules. El marc de convivència a les escoles. Escoles i Famílies. Evolució i maduresa dels alumnes en les diferents etapes vitals. La mediació a la Universitat Núria Villanueva

Taller a càrrec de Núria Villanueva (8 hores) 31 de maig 1 de juny de 2019

MÒDUL II L’assetjament escolar (bullying) l’assetjament a les xarxes socials. Mecanismes per a la detecció, prevenció i tractament inicial del bullying. Com gestionar l’assetjament. La comunicació no violenta de Rosenberg. La generació d’empatia i comprensió mútua. La prevenció del bullying a través de la construcció de vincles interpersonals. Carme Boqué

Taller a càrrec de Carme Boquè (8 hores) 3 i 4 de maig de 2019

MÓDULO III: El mètode PICAS i el Mètode KIVA de la Universidad Turku de Finlàndia. Elements del mètode KIVA. El bullying verbal, el bullying indirecte, la agressió. La implicació del grup. La utilització d'idicadors. Les pràctiques restauratives i el bullying. Pràctiques restauratives i elaboració de un pla de convivència. Les connotacions penals de les conductes generadores d'assetjament . Blanca Barredo

Taller a càrrec de Blanca Barredo (8 hores) 14 i 15 de juny 2019

MÒDUL IV: Com organitzar i posar en pràctica programes de mediació a les escoles. La mediació entre iguals. La mediació en les diferents etapes educatives. Tècniques. Participació de professors, d’alumnes i de pares en la organització dels Programes. Carme Boquè

Taller a càrrec de Carme Boquè ( 8 hores) 10 i 11 de maig de 2019

Programa sencer https://ja.cat/escolar


Email: info@logosmedia.es Móbil: 633693350 - 629 846946 - 610255157


Entradas destacadas
Entradas recientes
Archivo
Buscar por tags
Síguenos
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square