MÀSTER DE MEDIACIÓ I GESTIÓ COL·LABORATIVA DE CONFLICTES INICI ONLINE 21octubre PRESENCIAL 8 novembr

MÀSTER DE MEDIACIÓ I GESTIÓ COL·LABORATIVA DE CONFLICTES CURS 2019/2020 – 7ena edició

ORGANITZAT PER LOGOS MEDIA I PEL COL·LEGI DE DOCTORS I LLICENCIATS EN FILOSOFIA I LLETRES I EN CIÈNCIES DE CATALUNYA

INICI VIRTUAL DILLUNS 21 D'OCTUBRE DE 2019

Primer taller presencial 8 i 9 de novembre de 2019

Darrers dies de matrícula a

http://www.cdl.cat/master-de-mediacio-i-gestio-col·laborativa-de-conflictes

300 hores (141 hores presencials) Preu 2.700 euros - 10% col·legiats o associació professional

Es pot cursar per mòduls si ja es té un mínim de formació o pràctica en la mediació de conflictes.

DIRECCIÓ:

• Carlos Villagrasa Alcaide, professor titular de Dret civil i magistrat

• Anna Vall Rius, mediadora, advocada, sòcia fundadora i directora de Logos Media

COORDINACIÓ:

• Núria Villanueva Rey, mediadora i psicòloga social, sòcia responsable de formació de Logos Media. Menció honorífica del Premi Justícia 2016 de la Generalitat de Catalunya per la seva trajectòria professional en la mediació en els darrers vint anys.

COMITÈ CIENTÍFIC:

• Carme Panchón Iglesias, mediadora i educadora social, CDL

• Pere Led Capaz, mediador, CDL

PROGRAMA I CONTINGUTS

7ena EDICIÓ 2019/2020

I. PART GENERAL O MÒDUL COMÚ DE MEDIACIÓ (homologada)

(120 hores, amb pràctiques integrades de 45 hores de tallers pràctics presencials)

Mòdul I: El conflicte, la seva gestió i tipologies:

Anàlisi i abordatge del conflicte. Gestió de les emocions i de l’agressivitat. El bloqueig en la comunicació (24 h). Taller pràctic presencial de 9 hores. Ànsel Guillamat Rubio

Mòdul II: Introducció a la mediació i marc jurídic aplicable, principis bàsics. Legislació aplicable: Llei 15/2009 de mediació en l’àmbit del dret privat i Llei 5/2012 de mediació en assumptes civils i mercantils. El Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya (24 h). Taller pràctic presencial de 9 hores. Carlos Villagrasa Alcaide

Mòdul III. Estructura i etapes del procés de mediació. Identificació d’interessos i necessitats (24 h). Taller pràctic presencial de 9 hores. Anna Vall Rius

Mòdul IV. Perfil i competències de la persona mediadora: competències personals del mediador. Les habilitats comunicatives. Intel·ligència emocional. Assertivitat. Programació neurolingüística (PNL) (24 h). Taller pràctic presencial de 9 hores. Núria Villanueva Rey

Mòdul V. Les escoles de mediació i el coaching aplicat a la mediació. Treball de casos pràctics: elements de coaching útils per a la mediació, dramatitzacions i visionat de casos pràctics (24 h). Taller pràctic presencial de 9 hores. Sofia Torres-Puigdomènech Martínez

II. PART ESPECÍFICA DE MEDIACIÓ FAMILIAR (homologada)

(60 hores, amb pràctiques integrades de 32 h)

Mòdul I: La mediació en el context de la família. Conjugació d’aspectes psicosocials i econòmics de la institució familiar. Les relacions pares i fills (15 h). Taller pràctic presencial de 8 hores. Núria Villanueva / Joan Sendra

Mòdul II: Metodologia de la mediació familiar. La intervenció en conflictes familiars. Eines de diagnòstic i genograma (15 h). Taller pràctic presencial de 8 hores. Ànsel Guillamat Rubio

Mòdul III: Els conflictes familiars com a punt de partida de la mediació familiar. Efectes psicològics i educatius. Abordatge de les emocions (15 h). Taller pràctic presencial de 8 hores. Antoni Giner Tarrida

Mòdul IV: Els conflictes i la mediació en l’àmbit familiar. Treball, anàlisis i simulacions sobre casos pràctics reals (15 h). Taller pràctic presencial de 8 hores. Javier Valero Llorca

III. PART ESPECÍFICA DE LA MEDIACIÓ EN ELS ÀMBITS DEL DRET PRIVAT, MEDIACIÓ CIUTADANA I EN ORGANITZACIONS COMPLEXES (homologada)

(60 hores, amb tallers de pràctiques presencials integrades de 32 h)

Mòdul I: Conflictes entre veïns, l’assetjament immobiliari o blocking. Les immissions. La propietat horitzontal i la tasca dels administradors de finques (15 h). Taller pràctic presencial de 8 hores. Emanuela Carmenati

Mòdul II: Anàlisi i diagnòstic dels conflictes de convivència. L’escalada del conflicte i la seva gestió positiva. Elements psicològics i sociològics vinculats a la convivència en un mateix entorn. Conflictes comunitaris i multiculturalitat. La mediació aplicada a aquesta tipologia de conflictes. Tècniques de participació ciutadana. El diàleg públic. Open Space (15 h). Taller pràctic presencial de 8 hores. Rafa Llinàs Salmerón

Mòdul III: Els conflictes en organitzacions i en equips de treball. El seu abordatge des de la mediació, estratègies. Diàlegs apreciatius. La jerarquia i el poder a les organitzacions (15 h). Taller pràctic presencial de 8 hores Blanca Barredo Gutiérrez

Mòdul IV: La mediació en les organitzacions de salut. L’aplicació de la mediació en conflictes entre pacients i professionals de la salut. La mediació en conflictes societaris i en associacions. La mediació en conflictes de l’àmbit esportiu (15 h). Taller pràctic presencial de 8 hores. Sara Davi Fernández

IV. PART ESPECÍFICA DE MEDIACIÓ EN ASSUMPTES CIVILS I MERCANTILS

(60 hores, amb pràctiques integrades de 32 h)

Mòdul I: Els conflictes mercantils. Tipologia de conflictes més usuals en aquest àmbit. Principis bàsics de la legislació mercantil aplicable. La clàusula de submissió en els contractes. Les relacions comercials internacionals i el seu abordatge des de la mediació. La propietat intel·lectual i industrial (15 h). Taller pràctic presencial de 8 hores. Carlos Villagrasa Alcaide

Mòdul II: El sobreendeutament. L’acord extrajudicial de pagaments i la mediació concursal. La intermediació hipotecària. Execució d’acords i qüestions processals derivades del procediment de mediació. La mediació en accidents de circulació. La mediació en conflictes amb l’Administració Pública (15 h).Taller pràctic presencial de 8 hores. Llorenç Prats / Anna Vall

Mòdul III: Procediment, estratègies i tècniques aplicables a la mediació civil i mercantil. La negociació eficaç, la facilitació d’acords i la gestió del regateig (15 h).Taller pràctic presencial de 8 hores. Antoni Vidal Texidor

Mòdul IV: Els conflictes a les empreses i el seu abordatge des de la mediació. Especial referència a la gestió dels conflictes a l’empresa familiar (15 h). Taller pràctic presencial de 8 hores. Isabel Viola i Manel Canyameres Sanahuja

V. PART ESPECÍFICA DE MEDIACIÓ EN L’ÀMBIT ESCOLAR (reconeguda pel Departament d’Educació) (60 hores, amb pràctiques integrades de 32 h)

MÒDUL I: Els conflictes en l’àmbit escolar, tipologia de conflictes més usuals. Abordatge de les problemàtiques de conducta a les aules. El marc de convivència a les escoles. Escoles i famílies. Evolució i maduresa dels alumnes en les diferents etapes vitals. La mediació a la Universitat. Taller presencial de 8 hores. Núria Villanueva Rey

MÒDUL II L’assetjament escolar (bullying) l’assetjament a les xarxes socials. Mecanismes per a la detecció, prevenció i tractament inicial del bullying. Com gestionar l’assetjament. La comunicació no violenta de Rosenberg. La generació d’empatia i comprensió mútua. La prevenció del bullying a través de la construcció de vincles interpersonals. Taller presencial de 8 hores. M. Carme Boqué Torremorell

MÒDUL III: El mètode PICAS i el Mètode KIVA de la Universitat Turku de Finlàndia. Elements del mètode KIVA. El bullying verbal, el bullying indirecte, l’agressió. La implicació del grup. La utilització d’indicadors. Les pràctiques restauratives i el bullying. Pràctiques restauratives i elaboració de un pla de convivència. Les connotacions penals de les conductes generadores d’assetjament. Taller presencial de 8 hores. Blanca Barredo Gutiérrez

MÒDUL IV: Com organitzar i posar en pràctica programes de mediació a les escoles. La mediació entre iguals. La mediació en les diferents etapes educatives. Tècniques. Participació de professors, d’alumnes i de pares en l’organització dels programes. Taller presencial de 8 hores. M. Carme Boqué Torremorell

VI. PART ESPECÍFICA DE JUSTÍCIA RESTAURATIVA, MEDIACIÓ EN L’ÀMBIT PENAL PENITENCIARI I POLICIAL (60 hores, amb pràctiques integrades de 32 h)

MÒDUL I: La justícia restaurativa, la mediació en l’àmbit penal. Marc jurídic estatal i europeu: normativa internacional. La reparació al Codi Penal i les seves conseqüències jurídiques i personals. La mediació i les diferents etapes del procés penal. La justícia restaurativa. Taller pràctic presencial de 8 hores. Anna Vall Rius.

MÒDUL II: La mediació i el dret penal juvenil: la Llei orgànica 5/2000 de responsabilitat penal del menor i la mediació. La pràctica de la mediació en joves: responsabilització sobre la pròpia conducta i les seves conseqüències. El paper de la víctima. El menor infractor i la comunitat. Bandes urbanes. Taller pràctic presencial de 8 hores. Laura Sánchez Martínez

MÒDUL III: La mediació en l’àmbit penal i penitenciari: estratègies d’aplicació pràctica. Com realitzar les entrevistes conjuntes i les entrevistes individuals. El reconeixement de la víctima. L’acord realista i la comunicació al jutjat. Mediació i violència de gènere: possibilitat de la mediació en casos en què la causa penal ha estat arxivada. Taller pràctic presencial de 8 hores. Ànsel Guillamat Rubio

MÒDUL IV: La mediació en l’àmbit de la policia: el model d’intervenció des d’instàncies policials amb eines de mediació i negociació. Característiques pròpies i principis bàsics. Taller pràctic presencial de 8 hores. Francesc Xavier Pastor Palacios

+ VII TREBALL FINAL DE MÀSTER, TFM

Sobre mediació en qualsevol de les especialitats escollides (equivalent a 50 hores)

FORMACIÓ AJUSTADA A LES DIRECTRIUS REGLAMENTÀRIES ESTABLERTES

PER A LA INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE MEDIADORS DEL CENTRE DE MEDIACIÓ DE DRET PRIVAT DE CATALUNYA I PER A LA INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE MEDIADORS DEL MINISTERI DE JUSTÍCIA

Entradas destacadas
Entradas recientes
Archivo
Buscar por tags