TALLER PROFESSIONAL Prevenció i gestió de l’Assetjament Escolar des de les Pràctiques Restauratives BCN 29 - 30 octubre 2019

October 14, 2019

TALLER PROFESSIONAL

Prevenció i gestió de l’Assetjament Escolar des de les Pràctiques Restauratives

www.ja.cat/assetjament

 

www.ja.cat/inscripcio 

Dimarts 29 i dimecres 30 d’octubre de 2019     16h - 20:30h

A la seu del CICAC Carrer de Roger de Llúria, 113, 3ª planta 08037 Barcelona

 

 

¿QUI IMPARTEIX EL TALLER?

Jean Schmitz

Máster en ciències polítiques i en pràctiques restauratives del International Institute of Restorative Practices (IIRP). Té mes de 15 anys d’experiència de treball amb adolescents i famílies en situació de risc. Promotor des de 2002 de la justícia juvenil restaurativa a Perú i de pràctiques restauratives a Llatinoamèrica. Ha format a cents de professionals d’ Amèrica Llatina i a Espanya. El treball que va liderar a Perú ha estat internacionalment reconegut sent guanyador a l’any 2010 del Premi Veillard Cybuslki atorgat per l’Associació Internacional de Jutges i Magistrats de Família i   Joventut.

PROGRAMA www.ja.cat/assetjament

PRESENTACIÓ

L’assetjament escolar o bullying és una de las formes més perjudicials i comunes de violència a les comunitats educatives. Abans que tot, es  tracta d’un problema de comunitat i de relacions. La disciplina punitiva tradicional no aconsegueix generar reflexió ni canvis positius de comportament de l’ofensor y, a més, no promou la reparació de danys a les persones afectades.

Prevenir el bullying té que veure primer amb el compromís de crear i mantenir una convivència positiva no solament a l’aula sinó a en tota la institució educativa, permetent que l’alumnat pugui progressar social i acadèmicament sense sentir-se amenaçat. Per això, és necessari que els estudiants siguin part activa i responsable de la comunitat educativa a la que pertany, desenvolupant entorns de comunicació saludable, cultivant relacions sanes, segures i potenciant el seu aprenentatge  sobre el conflicte i la pau.

L’experiència ha permès comprovar que les pràctiques restauratives son eficaces tant per a prevenir como per a fer front a l’assetjament escolar, així como a d’altres comportaments nocius a l’escola. Són un conjunt d’eines formals i informals destinades a construir un sentit de comunitat i respondre a aquest tipus de conductes, amb la intenció de reparar els danys resultants d’aquestes conductes.

Per exemple, l´ús de cercles restauratius ofereix un procés per a millorar la convivència i obtenir el tipus de solucions duradores que necessita la comunitat escolar per a prevenir i abordar comportaments conflictius de manera responsable. En certs casos, las reunions restauratives poden ser convenients ja que inviten a totes les persones involucrades en l’incident a escoltar-se i entendre quines persones s’han vist afectades i de quina manera, així mateix promou l’assumpció de responsabilitat, la reparació de danys i contribueix a la reintegració de tots els actors dins de la comunitat

En el taller aprendrem practicant eines efectives, com els cercles i les reunions restauratives per a crear un sentit de comunitat, prevenir i gestionar l’assetjament escolar.

BENEFICIS DELS CERCLES RESTAURATIUS

 • Creen una comunitat forte, sana i segura.

 • Fomenten la responsabilitat, involucrant a les persones en els seus propis problemes.

 • Millora de l’ambient a l’aula.

 • Prevenir I gestionar l’assetjament escolar.

 • Reparar el dany.

 •  

METODOLOGIA

 • Presentació magistral.

 • Dinàmiques amb pràctiques grupals d’utilització de cercles.

 • Anàlisis de vídeos de cercles en situacions reals.

 •  

¿A QUI VA ADREÇAT?

A professors, professionals de la mediació, dret, psicologia, treball social, educació, seguretat i docents. En general a totes aquelles persones interessades en adquirir coneixements i habilitats en Justícia Restaurativa i Cercles Restauratius.

 

CERTIFICAT

Tots els assistents rebran un Certificat d’aprofitament, expedit per Logos Media de 9 hores. Formació vàlida com formació continua per a persones mediadores. Taller vàlid com formació continuada per a persones mediadores del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. Inscrit al Ministeri de Justícia.

 

PROGRAMA

29 de octubre de 16h a 20:30h

Introducció i  presentacions de les persones assistents (cercle).

Part teòrica:

 • Breu introducció sobre les Pràctiques Restauratives:

 • Una pràctica restaurativa explícita.

 • Definició i objectiu de les pràctiques restauratives.

 • La finestra de la disciplina social aplicada a les aules.

 • Diàleg restauratiu.

 • El procés just.

 • La vergonya i els afectes.

 • L’espectre de les Pràctiques Restauratives (informals i formals):

 • La escolta.

 • Les declaracions afectives.

 • Les preguntes restauratives.

 • Els cercles restauratius.

 • Les reunions restauratives.

Part pràctica:

 • Diàleg restauratiu: treball en parella sobre  les preguntes restauratives.        

 • Pràctiques de preparació i facilitació de cercles:

 • Proactius (construcció de comunitat).

 • Preventius (prevenció de l’assetjament escolar).

 • Reactius (gestió de l’assetjament escolar).

 • Pràctiques de preparació i  facilitació de reunions restauratives:

 • Treball de grup sobre preparació d’una reunió restaurativa.

 • Dramatitzacions de reunions restauratives sobre assetjament escolar.

 • Cercle final.

30 de octubre de 16h a 20:30h

 • Introducció del tema (cercle)

 • ¿Per què els cercles?

 • Facilitant cercles restauratius (vídeo)

 • Els tipus de cercles restauratius

 • Els secrets per a cercles exitosos

 • Preparació dels cercles restauratius

 • Les diferents fases del cercle restauratiu

 • Dificultats i obstacles al facilitar cercles restauratius

 • Rol de facilitador de cercle restauratiu

 • Seguiment dels cercles restauratius

 • Pràctica de cercles restauratius

 • Pràctica cercle d’equip sobre experiències professionals positives i negatives

 • Pràctica de peixera sobre casos reals

 • Preguntes i  Respostes

ET VOLS INSCRIURE?

Preu:    90 Euros  Places limitades

Matriculació:                    

 1. Ompliu aquest formulari www.ja.cat/inscripcio       -     https://goo.gl/oSrktc   

 2. Feu l’ingrés bancari de la matrícula al compte bancari Logos Media: ES11 2100 0900 9802 1167 3059 fent constar el nom i cognoms de la persona inscrita.

 3. Finalment feu arribar a info@logosmedia.es la còpia de l’ingrés bancari i, si no heu pogut omplir el formulari del punt 1, comuniqueu la següent informació per a l’elaboració del certificat:

 

DADES DE LA PERSONA INSCRITA

NOM

COGNOM 1

COGNOM 2

NIF o NIE o Passaport

EMAIL

 

Si s’escau, indiqueu el nom de la persona, institució o entitat que fa la inscripció per compte d’altre/s

Més informació: info@logosmedia.es  www.logosmedia.es  Telèfon i  Whatsapp 633 693 350

Moltes gràcies per la vostre col·laboració!

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Entradas destacadas

Oberta matrícula de la 8a edició Màster en mediació CDL LOGOS MEDIA

September 4, 2020

1/2
Please reload

Entradas recientes
Please reload

Archivo
Please reload

Buscar por tags