TALLER PROFESSIONAL Prevenció i gestió de l’Assetjament Escolar des de les Pràctiques Restauratives

TALLER PROFESSIONAL

Prevenció i gestió de l’Assetjament Escolar des de les Pràctiques Restauratives

www.ja.cat/assetjament

www.ja.cat/inscripcio

Dimarts 29 i dimecres 30 d’octubre de 2019 16h - 20:30h

A la seu del CICAC Carrer de Roger de Llúria, 113, 3ª planta 08037 Barcelona¿QUI IMPARTEIX EL TALLER?

Jean Schmitz

Máster en ciències polítiques i en pràctiques restauratives del International Institute of Restorative Practices (IIRP). Té mes de 15 anys d’experiència de treball amb adolescents i famílies en situació de risc. Promotor des de 2002 de la justícia juvenil restaurativa a Perú i de pràctiques restauratives a Llatinoamèrica. Ha format a cents de professionals d’ Amèrica Llatina i a Espanya. El treball que va liderar a Perú ha estat internacionalment reconegut sent guanyador a l’any 2010 del Premi Veillard Cybuslki atorgat per l’Associació Internacional de Jutges i Magistrats de Família i Joventut.

PROGRAMA www.ja.cat/assetjament

PRESENTACIÓ

L’assetjament escolar o bullying és una de las formes més perjudicials i comunes de violència a les comunitats educatives. Abans que tot, es tracta d’un problema de comunitat i de relacions. La disciplina punitiva tradicional no aconsegueix generar reflexió ni canvis positius de comportament de l’ofensor y, a més, no promou la reparació de danys a les persones afectades.

Prevenir el bullying té que veure primer amb el compromís de crear i mantenir una convivència positiva no solament a l’aula sinó a en tota la institució educativa, permetent que l’alumnat pugui progressar social i acadèmicament sense sentir-se amenaçat. Per això, és necessari que els estudiants siguin part activa i responsable de la comunitat educativa a la que pertany, desenvolupant entorns de comunicació saludable, cultivant relacions sanes, segures i potenciant el seu aprenentatge sobre el conflicte i la pau.

L’experiència ha permès comprovar que les pràctiques restauratives son eficaces tant per a prevenir como per a fer front a l’assetjament escolar, així como a d’altres comportaments nocius a l’escola. Són un conjunt d’eines formals i informals destinades a construir un sentit de comunitat i respondre a aquest tipus de conductes, amb la intenció de reparar els danys resultants d’aquestes conductes.

Per exemple, l´ús de cercles restauratius ofereix un procés per a millorar la convivència i obtenir el tipus de solucions duradores que necessita la comunitat escolar per a prevenir i abordar comportaments conflictius de manera responsable. En certs casos, las reunions restauratives poden ser convenients ja que inviten a totes les persones involucrades en l’incident a escoltar-se i entendre quines persones s’han vist afectades i de quina manera, així mateix promou l’assumpció de responsabilitat, la reparació de danys i contribueix a la reintegració de tots els actors dins de la comunitat

En el taller aprendrem practicant eines efectives, com els cercles i les reunions restauratives per a crear un sentit de comunitat, prevenir i gestionar l’assetjament escolar.

BENEFICIS DELS CERCLES RESTAURATIUS

 • Creen una comunitat forte, sana i segura.

 • Fomenten la responsabilitat, involucrant a les persones en els seus propis problemes.

 • Millora de l’ambient a l’aula.

 • Prevenir I gestionar l’assetjament escolar.

 • Reparar el dany.

METODOLOGIA

 • Presentació magistral.

 • Dinàmiques amb pràctiques grupals d’utilització de cercles.

 • Anàlisis de vídeos de cercles en situacions reals.

¿A QUI VA ADREÇAT?

A professors, professionals de la mediació, dret, psicologia, treball social, educació, seguretat i docents. En general a totes aquelles persones interessades en adquirir coneixements i habilitats en Justícia Restaurativa i Cercles Restauratius.


CERTIFICAT

Tots els assistents rebran un Certificat d’aprofitament, expedit per Logos Media de 9 hores. Formació vàlida com formació continua per a persones mediadores. Taller vàlid com formació continuada per a persones mediadores del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya. Inscrit al Ministeri de Justícia.


PROGRAMA

29 de octubre de 16h a 20:30h

Introducció i presentacions de les persones assistents (cercle).

Part teòrica:

 • Breu introducció sobre les Pràctiques Restauratives:

 • Una pràctica restaurativa explícita.

 • Definició i objectiu de les pràctiques restauratives.

 • La finestra de la disciplina social aplicada a les aules.

 • Diàleg restauratiu.

 • El procés just.

 • La vergonya i els afectes.

 • L’espectre de les Pràctiques Restauratives (informals i formals):

 • La escolta.

 • Les declaracions afectives.

 • Les preguntes restauratives.

 • Els cercles restauratius.

 • Les reunions restauratives.

Part pràctica:

 • Diàleg restauratiu: treball en parella sobre les preguntes restauratives.

 • Pràctiques de preparació i facilitació de cercles:

 • Proactius (construcció de comunitat).

 • Preventius (prevenció de l’assetjament escolar).

 • Reactius (gestió de l’assetjament escolar).

 • Pràctiques de preparació i facilitació de reunions restauratives:

 • Treball de grup sobre preparació d’una reunió restaurativa.

 • Dramatitzacions de reunions restauratives sobre assetjament escolar.

 • Cercle final.

30 de octubre de 16h a 20:30h

 • Introducció del tema (cercle)

 • ¿Per què els cercles?

 • Facilitant cercles restauratius (vídeo)

 • Els tipus de cercles restauratius

 • Els secrets per a cercles exitosos

 • Preparació dels cercles restauratius

 • Les diferents fases del cercle restauratiu

 • Dificultats i obstacles al facilitar cercles restauratius

 • Rol de facilitador de cercle restauratiu

 • Seguiment dels cercles restauratius

 • Pràctica de cercles restauratius

 • Pràctica cercle d’equip sobre experiències professionals positives i negatives

 • Pràctica de peixera sobre casos reals

 • Preguntes i Respostes

ET VOLS INSCRIURE?

Preu: 90 Euros Places limitades

Matriculació:

 1. Ompliu aquest formulari www.ja.cat/inscripcio - https://goo.gl/oSrktc

 2. Feu l’ingrés bancari de la matrícula al compte bancari Logos Media: ES11 2100 0900 9802 1167 3059 fent constar el nom i cognoms de la persona inscrita.

 3. Finalment feu arribar a info@logosmedia.es la còpia de l’ingrés bancari i, si no heu pogut omplir el formulari del punt 1, comuniqueu la següent informació per a l’elaboració del certificat:


DADES DE LA PERSONA INSCRITA

NOM

COGNOM 1

COGNOM 2

NIF o NIE o Passaport

EMAIL


Si s’escau, indiqueu el nom de la persona, institució o entitat que fa la inscripció per compte d’altre/s

Més informació: info@logosmedia.es www.logosmedia.es Telèfon i Whatsapp 633 693 350

Moltes gràcies per la vostre col·laboració!

Entradas destacadas
Entradas recientes
Archivo
Buscar por tags